กิจกรรมคลื่นความคิด FM 96.5 Mhz. กับผลิตภัณฑ์ งามระหง

อ.วีระ ธีระภัทรานนท์ , นิรุตต์ ศิริจรรยา , ปุ๊ อัญชลี จงคดีกิจ , ตู้ ดิเรก อมาตยกุล และ วง The Palace