fjrigjwwe9r0tb_HeadMenu112:DataDetail1ผลิตภัณฑ์ ที่ทางบริษัท สามารถรับ จ้างผลิต ตามความต้องการของลูกค้าได้นั้น ขึ้นอยู่กับ เงื่อนไขการรับจ้างผลิตและ กฏหมายใน
การผลิตตาม
กฏของกระทรวงสาธารณะสุข สำนักงานอาหารและยา
งานรับจ้างผลิต (OEM)

 

ชา ชงดื่ม ชาซอง

 

อาหารสำเร็จรูป พร้อมบริโภคทันที

 

เครื่องดื่มชนิดผง ชงดื่ม

 

อาหารเสริม ชนิดเม็ด แคปซูล ฯลฯ

 

เวย์ โปรตีน

 

นมอัดเม็ด

 

ยาสมุนไพร ทุกชนิด เม็ด แคปซูล

 

ชาสมุนไพร ชงดื่ม แบบซอง